Официални условия на играта "Чудовищен Ф1 фен"

Период, механизъм, награди

28 Юни 2017

1. Период на Играта

00:01 часа на 28 юни 2017 г. до 23:59 часа 30 юли 2017 г.

2. Организатор на Играта

Организатор на Играта е СПОРТАЛ.БГ АД, ЕИК 200818004, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и вписано в Търговския регистър с адрес на управление в София, ул. Николай Хайтов N:3A ет. Партер, ап.офис 1-5 представлявано и управлявано от Стилян Шишков; адрес: ул."Николай Хайтов" №3А., лице за контакт: Веселина Кирова, наричано по-долу "Организатор". 

3. Официални правила

3.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.

3.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Играта на сайта formula1.sportal.bg за целия период на Играта.

3.3. Чрез изпращане на имайл до лицето за контакт на сайта formula1@sportal.bg, по време на Играта, всички заинтересувани могат да получават информация и консултация във връзка с Играта.

3.4. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Играта formula1.sportal.bg

3.5. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

4. Право на участие в Играта

4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България.

4.2. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Играта.

4.3.. Служители на Спортал.БГ, както и членове на семействата на всички, посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи), не могат да участват в Играта.

5. Територия

Играта се провежда на територията на Република България.

6. Награди

Наградите, които се раздават в Играта, са:

  • Първа награда: Раница Monster Energy Mercedes-AMG Petronas, пълна с кенове Monster

  • Втора награда шапка: Monster Energy Mercedes-AMG Petronas и стек кенове Monster

  • Трета награда стек кенове Monster Energy

7. Механизъм на Играта

7.1. Всеки участник публикува видео във Facebook или YouTube профила си, в което прави видео коментар на сезон 2017 във Формула 1, и изпраща съобщение във Фейсбук страницата Formula1.bg или email на formula1@formula1.sportal.bg с линк към видеото, три имена и телефон за контакт.

7.2. Видеото трябва да е с продължителност до 1 минута и да съдържанието му да не нарушава законите на Република България или да съдържа клевети, опозоряващо, порнографско, дискриминационно съдържание или да засяга правата на образа на друго лице.

7.3. Постът трябва да е споделен публично.

7.4. Съобщението трябва да е изпратено лично от участника до 23:59 часа на 30 юли 2017 година.

7.5. Трите, избрани от редакторите на сайта видео-коментари, изпратени за играта и отговарящи на условията, ще бъдат публикувани на в сайта formula1.sportal.bg заедно с двете имена на участника.

7.6. Всеки участник трябва да е запознат с Официалните правила на Играта;

7.7. Всеки участник има право да участва с повече от едно видео.

7.8. Имената на спечелилите участници ще бъдат публикувани в сайта formula1.sportal.bg до 04 август 2017 година.

7.9. Наградата ще бъде предоставена на спечелилия Участник при условие, че същият отговаря на условията за участие по раздел 4 на настоящите Официални правила.

7.10. Служител на Спортал.бг ще се свърже със спечелилите Участници чрез посочения в съобщението телефон за връзка, за да го уведоми за спечелената Награда и начина на получаването й.

7.11. Спечелилите Участници ще получат Наградите си в рамките на 30 (тридесет) работни дни от публикуване на името му на интернет страницата на formula1.sportal.bg освен ако не е уговорено друго между Участник и Организатор.

7.12. Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че спечелил Участник е предоставил невалиден или некореспондиращ телефон и/или адрес на електронна поща за контакт, или не е предоставил тази информация за контакт със себе си.

Получаването на Награда се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол между Участника и представител на Организатора, след като спечелилият Участник удостовери самоличността си.

8. Процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградата

Победителите в Играта ще бъдат избрани чрез гласуване от редакторите на Formula1.sportal.bg. Всички награди са лични, не може да бъдат заменяни и преотстъпвани и нямат паричен еквивалент.

9. Прекратяване на играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в сайта formula1.sportal.bg в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

10. Съдебни спорове

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и Участник се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдебни органи в България.

11. Публичност

11.1. С участието си в настоящата Игра, Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея; предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва, предоставените от тях лични данни, за нуждите на Играта и в частност - за целите на маркетинга и доставянето на спечелената Награда.

1.С участието си в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, които материали Организаторът по своя преценка има право да използва свободно в своята публична търговска/ рекламна комуникация, за което не дължи заплащане, освен ако участникът изрично откаже да бъде сниман.

12. Отговорност

12.1. Участието на всеки Участник в Играта е изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта.

12.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

12.3. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

12.4. Организаторът не отговаря:

(i) за каквито и да е претенции, свързани с качеството, поддръжката или използването на Наградата;

(ii) в случай, че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник и/или негов представител да се яви и получи Наградата, в рамките на определените в настоящите Официални правила срокове;

(iii) при невъзможност Наградата да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.

12.5. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградата.

12.6. Организаторът има право да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Наградата.

12.7. Всички заявки за участие след определения краен срок на Играта, както и заявки, в които липсват или са непълни някои от данните, съгласно настоящите Официални Правила, които Участникът следва да предостави за участие в Играта, се считат за невалидни.

12.8. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за претенции, свързани с неспечелване на Наградата, възникнали след действителното раздаване на Наградите.

12.8. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия Период на продължителност на Играта.

12.9. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените (измененията и допълненията) влизат в сила само след оповестяването им на сайта formula1.sportal.bg

Видео

Анкета

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?